A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Губарівська гімназія"
Богодухівської міської ради
Богодухівського району Харківської області

Статут

Статут

учнівського самоврядування Комунального закладу "Губарівська гімназія" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту”, „Про громадські організації”, статуту школи.

2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

Мета та завдання шкільного органу самоврядування

 - розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

- розбудова демократичної системи учнівського самоврядування; розробка механізмів їх взаємодії і координації;

- стимулювання розвитку реалізації лідерського потенціалу юнаків та дівчат у різних сферах їх життєдіяльності;

- забезпечення умов для повноправної участі учнівської молоді у прийнятті рішень, широкого залучення молоді до формування органів самоврядування знизу доверху;

- формування соціальної активності і життєвої компетентності на основі таких соціальних умінь: готовність до участі в процесах державотворення; - формування в учнівської молоді правової культури, надання їй допомоги в оволодінні способами і методами реалізації своїх прав в державі і суспільстві;

- підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля;

- встановлення контактів з дитячими громадськими організаціями навчальних закладів району, розробка програм спільних дій;

- утвердження конструктивної взаємодії в трикутнику «педагогічний колектив – учні – батьки» з метою розв’язання спільних проблем.

 

ІІ. Права та обов’язки

Стаття 1

Кожен учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в школі;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів школи.

Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

       Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп’яніння;
 • добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.
 •  

Повноваження голови парламенту

Обов’язки голови парламенту:

 • планує і веде збори (чи призначає ведучих);
 • розподіляє завдання між активом;
 • співпрацює з директором школи.
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. 

Заступник

Заступник:

 • є його правою рукою;
 • за відсутності голови виконує його обов’язки;
 • допомагає голові виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Повноваження членів активу

Члени активу:

 1. Керують роботою центрів.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:
 • контакти з органами місцевого самоврядування;
 • шкільний прес-центр;
 • телефони довіри.
 • Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
 • Представляють звіти роботи центрів .

ІІІ. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування

Центр „Знання”

 • організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки; 
 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;
 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);
 • члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).
 • призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
 • організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи.

Центр „Дозвілля”

 • керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
 • організовує оформлення школи та класних кімнат;
 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
 • самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.
 • піклується про молодших школярів, ГПД;
 • в кожному класі організовують культурно – масову роботу, залучають учнів до участі в загально - шкільних заходах;
 • залучають дітей, підлітків до господарсько – трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.

Центр „Здоров’я”

 • організовує спортивні змагання, шкільні олімпіади, туристичні походи, змагання;
 • слідкує за збереженням спортивного інвентаря.
 • пропагує здоровий спосіб життя
 • формує навики екологічної діяльності, для пропаганди захисту оточуючого середовища та прикрашенню  природного середовища.
 • опікується озелененням класів;
 • опікується озелененням території школи;
 • розвиває творчі здібності шляхом організації екологічних акцій, семінарів, виставок.

Прес-центр

 • прес – центр – редактор шкільної газети;
 • організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;
 • готує і проводить інформації з різних питань.
 • випускаються газети приурочені знаменним датам у школі та в країні;
 • висвітлює рейди - перевірки;
 • допомагає оформляти актовий зал до різних концертів та вечорів.
 • сприяє формуванню особистості та допомагає самостійно та врівноважено приймати рішення.

Центр «Добрих справ»

 • проводить акції милосердя;
 • організовує та проводить благочинні концерти в рамках роботи шкільного самоврядування;
 • виховує поважне ставлення до людей пільгових категорій;
 • здійснює благодійну діяльність, що сприяє розвитку людинолюбства, співчуття до труднощів і турбот інших людей; допомога престарілим, інвалідам, ветеранам, одиноким;
 • проводить акції поздоровлення ветеранів війни, в’язнів концтаборів, дітям війни з різноманітними святами;
 • проводить роботу в напрямку волонтерського руху;
 • виховує поважне ставлення до історичних подій минулого, шляхом проведення тематичних свят.
 • стимулює моральну повноцінність ровесників-дітей інвалідів, залучає їх до своїх колективних справ.

Центр „Дисципліни і порядку”

 • призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
 • організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, оцінює якість виконання цієї роботи;
 • проводить рейди щодо зовнішнього вигляду учнів.

Вищий орган самоврядування – конференція

 Вищим органом самоврядування є загально – учнівська конференція, яка скликається не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

ІV. Положення про вибори Голови парламенту

Вибори Голови парламенту :

Голова парламенту школи є головною керуючою одиницею учнівського колективу і виступає від його імені.

 1. Голова парламенту обирається учнями школи на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на 2 роки.
 2. Головою парламенту  може бути обраний учень школи, який досяг віку 13 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки зі шкільних предметів.
 3. Голова парламенту  школи:
  • виносить на розгляд Малої Ради питання, що турбують учнів школи;
  • має право ініціювати зміни, що покращують навчання та дозвілля учнів;
  • скликає чергові засідання шкільної ради ;
  • має право передавати свої повноваження іншим особам;
  • координує роботу центрів ;
  • рішення голови незалежні від рішень адміністрації школи;
 4. Повноваження голови парламенту школи припиняються у разі:
  • відставки;
  • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я.

Права та обов’язки Голови парламенту

 • Голова парламенту є гарантом прав учнів, визначених законами;
 • коригує і спрямовує роботу відділів  і командирів  класів;
 • видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.
 • співпрацює з дирекцією згідно статуту.
 • поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Положення про Малу Раду Учнівського Самоврядування

         Мала Рада учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.

            Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.

            Мала Рада вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.

            Мала Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

            Мала Рада контролює роботу старостів класів;

            Староста   класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

            Старосту  обирає класний колектив або призначає класний керівник.

            Староста  звітується перед головою самоврядування, класним керівником.

            Актив корегує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

            Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

            Статут затверджується Малою Радою учнівського самоврядування та директором школи.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень