A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Губарівська гімназія"
Богодухівської міської ради
Богодухівського району Харківської області

Шкілна рада

Положення
про раду Комунального закладу «Губарівська гімназія» Богодухівської міської ради Харківської області

I. Загальні положення

1. 1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 “ Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” у Комунальному закладі «Губарівська гімназія» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області створюється рада закладу освіти.

Рада закладу освіти — це постійнодіючий у період між загальними зборами

( конференцією ) орган громадського самоврядування.

Рада закладу освіти — це інтегруючий центр організаційної структури внутрішкільного управління.

У своїй діяльності рада керується Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Статутом та цим Положенням.

ІІ. Мета, завдання і принципи діяльності ради закладу

Метою діяльності ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

· об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління;

· розширення колегіальних форм управління навчальним закладом.

Основними завданнями ради є:

· здійснювати демократичне управління на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності, державного і громадського управління;

· вживати заходи для вдосконалення роботи закладу, залучати до розв’язання її проблем батьківську громадськість;

· зміцнювати матеріально – технічну базу, залучати до нього громадськість;

· брати участь у вирішенні оперативних питань роботи закладу;

· зміцнювати партнерські зв’язки між родинами здобувачів освіти та закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

Рада школи діє на засадах:

· законності, гласності;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства.

ІІІ. Структура ради та організація її діяльності

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів базової школи, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її численність визначається загальними зборами ( конференцією ) школи.

Рішення про дострокове припинення роботи школи з будь – яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією ).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох радів на навчальний рік.

Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора, власника (засновника ), а також членами ради.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально – виховного процесу.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради не суперечать чинному законодавству та Статуту, доводяться до відома педколективу, учнів та батьків.

У разі незгоди адміністрації школи з рішення ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації та профспілкового комітету.

Рада школи:

· організовує виконання рішень загальних зборів ( конференції );

· вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;

· сприяє формуванню мережі класів, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження похвальними листами та грамотами “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

· заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально – виховної та фінансово – господарської діяльності;

· виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

· виступає ініціатором проведення добровільних акцій;

· розподіляє і контролює кошти батьківського фонду;

· сприяє педагогічній освіті батьків;

· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.

Статутом можуть визначатись й інші повноваження ради закладу освіти, які не суперечать чинному законодавству.


 


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень